tiistaina, marraskuuta 21, 2006

Vapaita vastauksia

Vapaa-ajattelijat r.y. on avannut uskontoaiheisen vaalikoneen. En ole ehdokas, mutta pelaan aikani kuluksi trivial pursuittia.

Kysymykset:

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon on julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.En vastaa
2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaaHautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.En vastaa / Ei mikään edellisistä
4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?Ympärileikkaus tulee kieltää.Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?
Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?Kyllä.Ei.En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Vastaukset:
1. En kannata muutoksia tässä asiassa. Kyseessä on käytännössä toimiva ratkaisu. Maassa jossa enemmistö kansalaisista on luterilaisia, järjestely toimii eräänlaisena laiskan tyypin mallina. Muut ratkaisut vain lisäisivät byrokratiaa. Ortodoksien määrä on Suomessa pieni, mutta kyseessä on historiallisesti tärkeä järjestely, joka koskee toista ekumeenisista vanhoista kirkoista. Ortodoksit ovat luterilaisten sisarkirkko, jolla tulee olla maassa perheenjäsenen oikeudet. Suomen asema kansainvälisesti uskontokysymyksen järjestämisen mallimaana heikentyisi huomattavasti, jos järjestelyihin tehtäisiin muutoksia. Siirtyisimme vapaakirkkonäkemyksen suuntaan. En kannata sitä enkä siihen liittyvää teologiaa.
2. Yhteisöveroon saattaa liittyä ongelmia, mutta ajatus jonka mukaan tämäkin asia siirtyisi kunnille, olisi nykyisessä kuntatalouden tilanteessa hyvin erikoinen. Jos hautaaminen olisi kuntien vastuulla, ne joutuisivat toteuttamaan sen ostopalveluna seurakunnilta. Yhteiskuntaa ei pidä monimutkaistaa, vaan ohjata rahankulkua suoraan. Lisäksi alalle saattaisi syntyä makaaberia bisnestä, jossa hautaamista kilpailutettaisiin. Luin äsken keskustelupalstalta kommentin, jonka mukaan kristityt tulisi haudata nukkekoteineen lähimpään hautaan. Ajattelin, että johan Joosef Arimatialainen teki sen, mutta miksi nukkekotien kanssa? Miten käy niiden kristittyjen kanssa, joilla ei ole nukkekotia? Haudataanko heidän kanssaan jokin muu lelu? Edelleen, miksi lähimpään hautaan? Eikö tästä voisi syntyä liiallista kristinuskon muistelemista? Nyt pohdin, mitä auttaisi, jos hautaajana olisi kunta?
3. Eräässä mielessä vihkiminen ja uskonnollinen seremonia ovat eri asioita jo nyt. Pappi siunaa avioliiton, joka on yhteiskunnallinen instituutio. Suurin osa ihmisistä tahtoo toimenpiteen yhtenä kappaleena, porukan kuljettaminen maistraatista kirkkoon vie bensaa ja ei ole ympäristöystävällistä.
4. Suomalaisessa yhteiskunnassa kannattaa puolustaa sananvapautta, mutta sananvapaus ei merkitse oikeutta herjata. Muhammed-pilakuvia ei tule levitellä.
5. Varsinainen eettinen ongelma on tyttöjen ympärileikkaus.
6. Nykyisin jo 12 vuotiasta kuunnellaan asiassa. 15 vuoden ikä voisi olla sopiva.
7. Suomi on viimeinen länsimaa, jossa opetetaan tieteellisen ateismin pohjalta syntynyttä oppiainetta. Euroopan pussinperäksi muodostumisen takia elämänkatsomustieto voitaisiin poistaa ja korvata filosofisen etiikan ja kulttuurientuntemuksen kursseilla. Uskontotunneille tulee olla vapaa pääsy oppilailla, jotka eivät ole annettavan uskonnonopetuksen taustalla olevan tunnustuksen jäseniä.
8. Antaisin vapautuksen oppilaalle tilaisuudesta, jossa veisataan virsi, virren veisaamisen ajaksi, mikäli hän osoittaisi sen vakaumuksensa vastaiseksi. Jeesuksen syntymäkuvaelma voidaan tulkita yleiseksi kulttuurikasvatukseksi oppilaille, jotka eivät ole kristittyjä. Mielestäni lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa, kuten ei ylipäänsäkään saa pakottaa näyttelemään. Nykyisinhän uskonnonvapauslaki on aiheuttanut sekoilua. Kyseessä on kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuva positiivinen vapaus, jonka mukaisesti henkilöllä on oikeus harjoittaa uskontoa. Sellaisena se Suomeenkin tuli 1920-luvulla, jolloin uskonnonvapauslain avulla järjestettiin muidenkin kuin luterilaisten ja ortodoksien oikeudet suomalaisessa yhteiskunnassa. Ketään ei saa pakottaa, mutta lain ja uskonnonvapauden idea ei ole ensisijaisesti vapaus uskonnosta. Istanbulissakaan ei peitetä moskeijaa verholla kun pari luterilaista turistia saapuu kaupunkiin. Miksi Suomessa pitäisi menetellä näin arvostettavien uskonnollisten vähemmistöjen takia?
9. Yleisradion hartausohjelman palvelevat pääasiassa niitä, jotka ovat estyneitä osallistumaan tilaisuuksiin paikan päällä. Sellaisina niillä on merkittävä yleisön enemmistöä koskeva palvelufunktio. Radion aamuhartaus on Yle ykkösen kuunnelluin ohjelma. Radiojumalanpalveluksia seurataan erittäin merkittävässä määrin. Muita hartausohjelmia voi puolestani olla, mutta niiden rahoittaminen yleisradion lupamaksuilla on ongelmallista, koska rahoittajien määrä on niin pieni.
10. Olisi hyvä, jos jokin uimahalli ottaisi tämän asian huomioon ja järjestäisi erilliset uimavuorot.