torstaina, lokakuuta 26, 2006

Perheyritys

Perhe on yritys, jonka menneisyys on edessä ja tulevaisuus takana.
Perheen tuote on muovata nykyisyys näissä suhdanteissa.
Näin toimiessaan sen on syytä osallistua messuille. Niillä se markkinoi tuotettaan kuluttajille, jotka kyllä toivottavasti maksavat, mutta eivät osta sitä. Messuja pitää yritys nimeltä valtio ja sen osastoja ministeriöt, jotka ovat maailman kilpailukykyisimpiä. Valtio on suurin kuluttaja. Onnea!
Sillä jos joku toinen ostaa tämän tuotteen itselleen, se ostaa vain tuotteen, nykyisyydessä. Se on sulkeistanut tuotantoprosessin välttämättömät osatekijät, jotka pitävät tuotetta yllä.
Perhe painattaa omat paitansa ja esiintyy yhteisenä nimenä urheilustadionin laidalla. Sillä on käyntikorttimalli ja kotisivut, salasana shibbolet.
Perheen johtoryhmässä, jossa on langaton yhteys, käydään strategiapalaveri vähintäänkin iltaisin, joskus myös aamuisin. Kehittämisideoita esitetään ja niistä valitaan yleiseen shabluunaan soveltuvin. Lopuksi veisataan tunnelmaan sopiva virsi.
Perheessä ei välttämättä vallitse kasvun ideologia, mutta se voi siitä huolimatta menestyä. Vaikka kvartaalein katsottuna oltaisiin menossa alaspäin, voisi kokonaistilanne olla verraten hyvä. Sen vakuuttaa perheraamattu, jonka välissä on olennaisin, luettelo.
Se, mitä asiasta voidaan sanoa, on, että perheen tehtävät ovat perustutkimus ja opetus. On myös perheen kolmas tehtävä, joka muodostuu rahoituksesta ja kaupanteosta. Mikään näistä ei kuitenkaan ole pihvi. Sillä suurin niistä on rakkaus.
Tietyt perheen toiminnot on viety halpatuotantomaihin, ei siitä mihinkään pääse. Jos jossakin Aurinko on ilmaisempi, sinne sitten. Mutta ei perhe mikään globaperhe ole. Pääkonttori ja innovaatiojärjestelmä sijaitsevat metsän siimeksessä.
Valittiin Vuoden Perhe, joka on nimeltänsä Meidän Perhe. Kyseessä oli esimerkki sankaruudesta ja poikkeavasta kekseliäisyydestä elää tuleva menneisyys ja mennyt tulevaisuus nykyisyydeksi. Vastuutus oli suoritettu siten, että kukin vastasi aivan kaikesta eikä kukaan mistään. Tiukassa tilanteessa kuka tahansa oli kuitenkin mahdollinen johtoon. Organisaatio oli muutettu organismiksi, ja valot kynttilöiksi.
Vuoden Perhe sijaitsi ympäristössä, joka on tuntematon. Oli onnistuttu integroimaan kaikki toiminnot palvelemaan yhteistä tavoitetta, joka oli puhtaasti internaalinen ja pitkässä juoksussa lausumaton siten, että perheen ulkopuolella tapahtuva varainhankinta oli sekä ajallisesti että määrällisesti tavoitetta palveleva.
Perheen toimijoille jaettiin kehityskeskusteluissa tulospalkkio, jonka muoto oli aika. Sitä käytettiin yhteiseen teollisuusvakoiluun. Tutustuttiin toisiin samanlaisiin, joiden kanssa valmistettiin yhteistoimintasopimus. Tilintarkastaja näki kyllä merkinnät, mutta ei voinut muuta kuin laittaa nimensä paperiin, joka ei päässyt kirkkauteen oman ja ulkoisen pääoman välisestä suhteesta. Jotakin, hän ajatteli, oli kyllä kirjoitettu alas.
Sopimuksessa sovittiin, että suhtaudutaan pidättyvästi lounaasta tulevaan tuuleen, ollaan sen alla, ettei käydä ilmi. Mutta jos hinnat menisivät kaakkoon, osallistuttaisiin fuusioon. Laaduntarkkailupöytäkirjat tehtäisiin yhteistuumin suuren puun alla ja myönnettäisiin oikeaksi ja paikkansa pitäväksi, kun viranomainen kysyy.