perjantaina, joulukuuta 01, 2006

Dei Romanorum

Latinan alkeisoppikirjassa, jonka olen päivännyt vuonna 1982, kerrotaan että Italia est patria poetarum. Teoksen nimi on Elementa Linguae Latinae ja sen ovat laatineet Erkki Palmen ja Tuomo Pekkanen (WSOY 1975). Kielioppi oli Linkomiehen.
Kerrotaan, että Romani servos habebant, roomalaisilla oli orjia. Edelleen informoidaan, että Sparta et Athenae sunt oppida Graeciae, Kreikan kaupunkeja ja että Imperium Romanum amplum erat, Rooman valta oli laaja. In amphitheatro gladiatores pugnabant, gladiaattorit taistelivat amfiteattereissa. Homo homini lupus, susi sudelle ihminen.
Mercurius et Neptunus et Saturnus erant dei Romanorum. Nämä olivat Rooman jumalia. Niiden toiminnan taustalla olivat kreikkalaiset jumalat ja vanhat italialaiset jumalat, jotka olivat hämäränhenkiä: lemureita eli peikkoja ja larvoja eli esi-isien henkiä, maaneja, haamujumalia. Vanhassa Italiassa uskottiin, että kaikella on sielu eli numen. Sana saattoi tarkoittaa myös jumalaa. Myöhemmin erityisesti Rudolf Otto teki tiettäväksi numenaalisen tietoisuuden luonteen teoksessaan Das Heilige (1917).
Mercurius ja kumppanit olivat siis puhtaasti kreikkalaisia maahanmuuttajia. Kävikö heille siten, että heistä tuli muukalaisia itselleen. Julia Kristeva on kertonut, että entisenä bulgarialaisena hän ei kotiudu Ranskaan, mutta on muuttonsa myötä menettänyt myös kotimaisen identiteettinsä. He olivat yleisjumalia, mutta kuten juhlajumala ja kenttäjumala eroavat toisistaan, siten kehkeytyi Roomaan myös toisen asteen huippuosaajia ja alkoi laadunkehitys hengelliseksi massatuotannoksi.
Lavernia suojelee Rooman varkaita vielä nykyisinkin ja Terminus raja-asemia. Liber, jonka juhlia kutsuttiin nimellä Liberalia, on juoppojen ja vapaan markkinatalouden toimijoiden ystävä. Sellaisessakin holtittomassa maailmassa lapsia suojelee Pietas kumppaninaan Vaticanus, joka on kielen synnyn jumala, lapsen ensimmäinen kielellinen ilmaisu kun on va.
Merkittävä roomalainen jumala oli Vesta, kotilieden jumalatar. Vestan pyöreän temppelin keskuksessa paloi yötä päivää tuli, jota vartioivat vestaalit eli Vestan neitsyet. Vestaaleja oli 6 ja he palvelivat kymmenestä ikävuodesta eteenpäin 30 vuotta. He olivat erittäin arvostettuja Roomassa. Täytettyään 40 on impi tehtävänsä tehnyt ja saa neitsyt mennä.
Ruinae de historia Italiae narrant, rauniot kertovat Italian historiasta, mutta jumalat ovat ikuisia.
Latinat yllä viestivät siitä, että kielen opiskelu on hauskaa, mutta samalla myös siitä, että käsillä ei ole erityisen kaunis kieli. Se sopii pikemminkin legioonalaisten suuhun, komento- ja virastokieleksi. sotahulluille teologeille ja juristeille, toisin kuin kreikka, joka on filosofian ja pakanoiden omiman Jeesus-liikkeen kieli. Ajatelkaa nyt sellaistakin sanaa kuin aleetheia, totuus, kuinka kaunis! Kyllä veritas on paljon rumempi.